Bli kunde  |  Glemt brukernavn / passord
Produktkatalogen
Done
Min profil
Done
Bransjer
Ambita Infoland tilbyr eiendomsinformasjon, kartdata og plandata som er tilrettelagt for ulike bransjer. Bransjevalgene gir oversikt over relevante produkter og tjenester ment for den aktuelle bransjen. Felles for alle bransjevalgene er tilgang til Eiendomsregisteret . Eiendomsregisteret tilbyr oppdaterte opplysninger i sanntid mot søk i Matrikkelen og Grunnboka som begge forvaltes av Statens kartverk. Registeret tilbyr også utskrift fra grunnboken for fast eiendom i egnet format og til oversending til din epost. Med Eiendomsregisteret kan man blant annet sjekke eierforhold (hjemmel) og sjekke tinglyste heftelser på eiendom. Alle informasjonsproduktene er priset inklusive merverdiavgift.    
Bransjer
eiendomogtakst

Under har vi samlet tjenester og produkter aktuelle for eiendomsbransjen. Ved salg av fast eiendom og borettsandeler må lovpålagt eiendomsinformasjon innhentes som en del av salgsprospektet. Her finner du informasjonsprodukter fra blant annet kommuner, boligbyggelag og energiverk, tilpasset eiendomsmeglere og … Les videre

bankogfinans

Under har vi samlet tjenester og produkter aktuelle for dem som arbeider innenfor bank/finans og forsikring. For kunder i bank- og finanssektoren, så vel som i forsikringsbransjen, bidrar våre produkter til automatisering av kostbare og tidkrevende manuelle prosesser. Her finner … Les videre

byggoganlegg

Under har vi samlet tjenester og produkter aktuelle for dem som arbeider innen bygg- og anleggsbransjen. Arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører og byggmestre har behov for en rekke data som forvaltes av kommunene og hos Statens kartverk. For denne bransjen har … Les videre

offentligforvaltning

Ansatte i kommunene og staten har behov for en rekke informasjonsprodukter og -tjenester som underlag for kommunale- og statlige forvaltningsoppgaver. Når Matrikkelen skal føres og oppdateres må kommunene ofte innhente informasjon fra Grunnboken. I et rundskriv fra Miljøverndepartementet henvises kommunene … Les videre

andre

En rekke av våre kunder tilhører andre bransjer enn de som er nevnt spesielt. Dette gjelder for eksempel kunder innenfor transportnæringen, media, kraftbransjen og telebransjen. Mange av disse bestiller eiendomsopplysninger i kombinasjon med større analyser av stedfestet informasjon, til for … Les videre

Ambita AS – Henrik Ibsensgate 100, Postboks 2923 Solli Oslo. Kontakt: 24 13 35 00 / info@ambita.com