Bli kunde  |  Glemt brukernavn / passord
Produktkatalogen
Done
Min profil
Done
Eiendom og takst

Under har vi samlet tjenester og produkter aktuelle for eiendomsbransjen.

Ved salg av fast eiendom og borettsandeler må lovpålagt eiendomsinformasjon innhentes som en del av salgsprospektet. Her finner du informasjonsprodukter fra blant annet kommuner, boligbyggelag og energiverk, tilpasset eiendomsmeglere og takstmenn. Alt for at du skal kunne få riktige eiendomsopplysninger til din eiendomsprofil.

Eksempler på bestillingsprodukter:

-Meglerpakken
-Plantegning
-Finne gårds- og bruksnummer (gnr bnr)
-Ortofoto
-Naboprofil / naboliste
-Befolkningsanalyse
-Demografianalyse
-Målebrev

 

eiendomogtakst

Ambita AS – Henrik Ibsensgate 100, Postboks 2923 Solli Oslo. Kontakt: 24 13 35 00 / info@ambita.com