Bli kunde  |  Glemt brukernavn / passord
Produktkatalogen
Done
Min profil
Done
Offentlig Forvaltning

Ansatte i kommunene og staten har behov for en rekke informasjonsprodukter og -tjenester som underlag for kommunale- og statlige forvaltningsoppgaver. Når Matrikkelen skal føres og oppdateres må kommunene ofte innhente informasjon fra Grunnboken.

I et rundskriv fra Miljøverndepartementet henvises kommunene til å bestille slik informasjon fra Ambita Infoland.

For denne bransjen finner du også kart- og vegprodukter fra Statens kartverk og Statens Vegvesen samt flyfoto og ortofoto.

Eksempler på bestillingsprodukter:

-Gebyrregulativ kommunale avgifter
-Ortofoto
-Skråfoto

 

offentligforvaltning

Ambita AS – Henrik Ibsensgate 100, Postboks 2923 Solli Oslo. Kontakt: 24 13 35 00 / info@ambita.com