Bli kunde  |  Glemt brukernavn / passord
Søk Kart
For å se produktlisten, skriv inn hele matrikkelen (kommune- gårds- og bruksnr., eventuelt festenr. og/eller seksjonsnr.). Har du ikke matrikkel, foreta et adressesøk for å finne denne.
Kommune/poststed
 

Matrikkel
Knr
Gnr
Bnr
Fnr
Snr
Min referanse
 
Skriv inn eller velg fra listen; kommunenavn eller poststed. Legg videre inn gatenavn og eventuelt husnummer. Deler av gatenavn kan benyttes.
Velg 'Søk adresse' og velg riktig adresse fra valgliste.
Kommune/poststed
 
Adresse
Min referanse
 
Kommune/fylke
 
Stedsnavn
 
 
Stedsnavnliste  
Laster kart...
Vis eiendomskart
    Vis flybilder Om kartgrunnlaget
Produktdetaljer

Detaljerte kartdata og ortofoto

1Valgt objekt
Produktet selges for:
Rektangel eller polygon angitt i kart


2Konfigurer produktet
Innhold: (velg minst en)Koordinatsystem:


Format:


3Legg i handlekurv
Det erverves tidsubegrenset disposisjonsrett til dataene som gir rett til intern bruk.
Ved publisering ta kontakt med Ambita AS
Alle felter som er uthevet må fylles ut. Før musepekeren over inntastingsfeltet for mer informasjon.
Min referanse

Kr.

Beregnes

Produktbeskrivelse

WM72316025 Detaljerte kartdata og ortofoto

Leveringstid maks.   3 dag(er)
Leveringsmåte Elektronisk

Tjenesten leverer detaljert geografisk informasjon på vektor-/digitalt format samt ortofoto på rasterformat. Ved hjelp av tjenesten kan du velge et kartutsnitt med verktøyene nederst til venstre og se beregnet pris direkte før du bestiller. Det er også mulig å bestille en eierliste fra samme kartutsnittet

Leveransen består av:

Kartdataene er inndelt i 19 ulike tema. Alle tema som finnes i det bestilte utsnittet er med i leveransen. Dette gjelder også detaljert høyde (1 meters høydekurver). Georeferert ortofoto på JPEG-format kan bestilles i tillegg eller separat. Ortofoto leveres over hele landet med oppløsning fra 10 cm til 50 cm. Kartleggingsområdene for detaljert høyde kan avvike fra resten av dataene. Dette vil vises i kartløsningen når ønsket område angis.

Detaljeringsgrad og nøyaktighet vil variere ut fra kartleggingsbehovet. De viktigste temaene (bl.a bygning, vei og eiendomskart) oppdateres gjennom kommunens saksbehandling og ny versjon gjøres tilgjengelig 1 -2 ganger årlig med unntak av matrikkelinformasjon som hentes direkte fra matrikkelen og oppdateres daglig. I bebygde områder gjennomføres ajourføring av øvrige temaer fra hvert 3. til 10.år. Resten av dataene kan være eldre.

Data levert på SOSI- og Shape-format, leveres med 1 fil pr tema, DXF-format leveres med alle data samlet i en fil. Dataene leveres enten i Euref89 UTM eller Euref89 NTM. Les mer om kartprojeksjoner her.

Alle leveranser skjer automatisk og meldinger til leverandør kan ikke legges inn i ordren.

Detaljerte kartdata dekker i underkant av 70% av Norges areal, og er best i de tettest befolkede områdene. Produktet leveres ikke for Oslo kommune.

Produktet egner seg til planlegging, prosjektering, analyse og presentasjon.
Rettighetshaver er Geovekst/Storkommuner.

Leverandør

Ambita as
Telefon24 13 35 00

Done
Ambita AS – Henrik Ibsensgate 100, Postboks 2923 Solli Oslo. Kontakt: 24 13 35 00 / info@ambita.com