Bli kunde  |  Glemt brukernavn / passord
Produktkatalogen
Done
Min profil
Done
Kundeservice

Vi er svært opptatt av at våre kunder skal få rask hjelp ved behov, og har de senere årene styrket vår bemanning på aktiv kundeservice. I tillegg legger vi mye jobb i å utarbeide brukerveiledninger for Ambita Infoland.

Spørsmål og svar

 

Hvordan blir jeg kunde?


Spørsmål:

Hvordan blir jeg kunde?

Svar:

Gå inn på Ambita Infolands forside, og se oppe ved innloggingsbildet. Her er det en knapp som heter Bli kunde. Fyll ut etterspurt informasjon og trykk på send. Vi foretar alltid en kredittsjekk før avtale sendes.

Bestillinger


Spørsmål:

Jeg har bestilt Bekreftet grunnbokutskrift/pantebok (fast eiendom og borett), men har ikke fått den enda. Hva gjør jeg?

Svar:

Dette blir levert fra Tinglysingen på Kartverk. Leveringsfrist er én uke og leveres pr post. Ta kontakt på support@ambita.com hvis levering går utover en uke. Husk å oppgi ordrenummer!


Spørsmål:

Jeg har bestilt Elektronisk grunnbokutskrift (fast eiendom og borett), men har ikke fått den enda. Hva gjør jeg?

Svar:

Denne leveres på e-post etter ca 30 minutter fra bestilling. Hvis du ikke mottar dette, si ifra til oss på support@ambita.com. Husk å oppgi ordrenummer!


Spørsmål:

Jeg har bestilt en leveranse fra Ambita Infoland, men den har ikke kommet. Hva gjør jeg?

Svar:

Gå inn i Ambita Infoland og trykk på Ordrelisten. Her kan du hente opp den ordren du har lagt inn og se status på denne. Har den status ferdig, ligger dokumentfilene på ordren, eller så er de sendt i posten. Det er også kjekt å vite at leverandørene har forskjellig leveringsfrister og leveringsmåter. Informasjon om dette får du ved å trykke direkte på produktnavnet i Ambita Infoland.

Spørsmål:

Hvordan bestiller jeg forvaltningsprodukter fra boligbyggelagene?

Svar:

Trykk på fanen Søk boligselskap/BBL, og deretter på fanen Eier. Skriv så inn fødselsnummer til andelshaver (under F.nr./org.nr eier), klikk på Vis produkter. Velg så riktig produkt ved å klikke på handlekurv-ikonet.

Alternativt kan du se under Personsøk. Skriv inn fødselsnummer (11 sifre) til andelshaver og klikk på Søk borett. Deretter får du opp navn på eier, og klikk Velg. Så får du opp borettslaget, klikk Velg igjen. Slik får du opp alle produkter tilgjengelig, og kan trykke på handlekurvs-ikonet for å handle produkter..

Husk å bekrefte i Handlekurven til slutt.


Spørsmål:

Hvordan bestiller jeg forvaltningsprodukter for sameie?

Svar:

Trykk på fanen Søk boligselskap/BBL, og deretter fanen Eier. Skriv deretter inn fødselsnummer til andelshaver (under F.nr./org.nr eier), og klikk på Vis produkter. Velg korrekt produkt ved å klikke på handlekurv-ikonet.

Husk å bekrefte ordren i Handlekurven til slutt.


Spørsmål:

Hvordan leveres produktene fra Ambita Infoland?

Svar:

Leveringsmåten avhenger helt av hvilken leverandør som leverer produktet. Leveringen sendes enten som papirdokumenter i posten (for eksempel Pantebokkopi), som elektroniske dokumentfiler vedlagt ordren i Ambita Infoland, eller en kombinasjon av disse to.

Når det er levert dokumentfiler på ordren vil det normalt også være link til disse fra den e-posten kunden mottar når hele ordren er ferdig. Leveringsmåte står beskrevet for hvert produkt under Produktbeskrivelse.

Spørsmål:

Hvordan bestille grunnboksutskrifter fra borett?

Svar:

Under fanen Søk boligselskap/BBL, deretter fanen Andel. Skriv inn organisasjonsnummeret til borettslaget og andelsnummer. Velg korrekt produkt ved å klikke på ikonet handlekurv. Husk å bekrefte ordren i handlekurven til slutt.


Spørsmål:

Hvor er dokumentfilene på ordren i Ambita Infoland?

Svar:

Under Min profil og deretter Ordreliste. Her kan du hente opp din ordre.
Dokumentfiler ligger på aktuell ordrelinje som vedlegg. Noen leverandører samler dokumentene for flere ordrelinjer i èn fil, for eksempel meglerbrevet fra boligbyggelagene. I tillegg har du mulighet til å velge Last ned alle filer.


Spørsmål:

Leverandøren har lagt ved feil dokumentfiler på ordren i Ambita Infoland eller sendt feil dokumenter i posten. Hva gjør jeg?

Svar:

Har du dialog med aktuelle personer i kommunen, er det like greit å ta direkte kontakt med kommunen. Ellers kontakt oss ved support@ambita.com. Husk å oppgi ordrenummer.


Spørsmål:

Kan jeg annullere en bestilling (ordre)?

Svar:

Kunder har dessverre ikke anledning til å annullere ordre. Annullering av ordre kan kun gjøres før ordren er sendt, og må gjøres av leverandøren. Hent opp konkret ordre i Ordreliste ved å klikke på ordrenummeret. Gå til Meldinger, skriv inn din melding og trykk Legg til. Meldingen sendes direkte til administrator hos leverandøren.


Spørsmål:

Hvordan får jeg tilgang til Gammel Grunnbok?

Svar:

Logg inn på Ambita Infoland. Klikk på fanen Gammel Grunnbok, eventuelt fyll inn kommune-, gårds- og bruksnummer under fanene Søk Eiendom og Eiendom. Deretter klikk Vis produkter. Under Produktliste skal valget Gammel Grunnbok komme opp.

Spørsmål:

Hvorfor er ordren min annullert?


Svar:

For å kunne se hvorfor ordren din er annullert, logg inn på Ordrelisten på Ambita Infoland, og hent opp den  aktuelle ordren. Her skal leverandøren for produktet/produktene ha skrevet en melding med forklaring på hvorfor din ordre er kansellert.


Spørsmål:

Hvis link i e-post til dokumentfiler ikke lar seg åpne, hva gjør jeg?

Svar:

Logg på Ambita Infoland med brukerID og passord. Under Min profil finnes Ordreliste. Her ligger alle ordrene med dokumentfiler.


Spørsmål:

Hvordan bestiller jeg pantebokkopi (kopi av det tinglyste dokumentet)?

Svar:

For avtalekunder og hvor man ikke vet dagboknummeret på pantebokkopien: Skriv inn matrikkelen i fanen Søk eiendom, deretter Eiendom,  og klikk Vis produkter. Under Oppslagsprodukter EDR Direkte huk av for Aktiv i aktuelt felt (Hjemmelsinformasjon, Pengeheftelser osv). Klikk deretter Vis, eventuelt Vis markerte. Klikk på dato/år og dagboknummer ved aktuelt dokument.

I neste vindu, klikk på Bestill utskrift. Husk å bekrefte i handlekurven til slutt. Vet du dagboknummer, år og kommune, kan du bestille pantebokkopien ved å klikke på Dokumentsøk og skrive inn opplysningene. Husk å bekrefte bestillingen i handlekurven til slutt.

For kunder som betaler med kort: Gå inn på www.tinglysing.no. Klikk på Fast eiendom. Hent deretter opp Bestilling av pantebok og grunnboksutskrifter. Her får du en veiledning på hvordan dette kan bestilles.


Spørsmål:

Hvordan får jeg lest uåpnede meldinger under Min profil?

Svar:

Gå inn på Ordrelisten, velg Alle ordre (og eventuelt Vis alle), og velg Nye mld. Klikk på ordrenummeret for å se meldingen.


Spørsmål:

Hvordan bestille informasjon fra Eiendomsregisteret?

Svar:

Skriv inn matrikkelen på aktuell eiendom under fanen Søk eiendom, deretter Eiendom, så klikk på Vis produkter. Da får du opp Oppslagsprodukter- og Utskriftsprodukter fra Eiendomsregisteret. Hvis du ønsker oppslag på skjermen din, huk av for Aktiv eller Historisk, deretter Vis (eventuelt Vis markerte). Du kan skrive ut dette resultatet ved å trykke på Skriv ut- – PDF. Skal du bestille pantebokkopi, klikk på dagboknummer og bekreft bestilling. Husk å bekrefte i Handlekurven til slutt.
Skal du ha elektronisk eller bekreftet utskrift bestilles dette under Utskriftsprodukter. Husk å bekrefte i Handlekurven til slutt.
Utfyllende veiledning finner du under KundeserviceRelatert informasjon.

Brukerinnstillinger


Spørsmål:

Jeg har glemt passord og/eller brukerid, eller jeg får ikke logget inn med gyldig passord/brukerident. Hva gjør jeg?

Svar:

Ta kontakt med support@ambita.com. Du kan også ringe support på 24 13 35 50.
En mulig grunn til at du ikke kommer inn, kan være at ditt firma ikke har tilgang til den applikasjonen du forsøker å komme inn på, eller at tilgangen er stanset hvis firmaet har utestående fakturaer hos oss.


Spørsmål:

Hvordan logger jeg meg inn på nettbutikken www.infoland.no?

Svar:

Se grått felt oppe til høyre (innloggingsbilde). I det første hvite feltet skal brukerid fylles inn. I neste hvite felt skal passord skrives inn. Velg Logg inn. Brukerens (ditt) navn vises da under Innlogget bruker.


Spørsmål:

Hvordan oppretter jeg en ny bruker, og hvordan sletter (inaktiverer) jeg en bruker som ikke lenger trengs?

Svar:

Logg på med administrators brukerid og passord. Klikk på Kundeadministrasjon, velg Vis brukere. Velg deretter Ny bruker. Fyll inn informasjonen som er markert med uthevet skrift.
Hvis du skal inaktivere bruker, velg Vis brukere. Klikk Velg på aktuell bruker, deretter klikk Inaktiver.


Spørsmål:

Hvordan endrer jeg firmaopplysninger?

Svar:

Send mail til support@ambita.com med de endringer som ønskes gjort. Husk å oppgi brukerid/kundenummer.


Spørsmål:

Hvordan endre passord?

Svar:

Logg på med brukerid og passord. Endre passord under Min profil, så Mine innstillinger, deretter Brukerinformasjon. Her kan du endre passord.

Priser, fakturering og betingelser


Spørsmål:

Hvordan finner jeg prislistene for oppslags-, utskrifts, og bestillingsprodukter?

Svar:

Klikk på fanen for Produktinformasjon (topprad), deretter Eiendom (venstremeny). Nede til høyre under Relatert informasjon ligger prislistene for oppslags- og utskriftsproduktene (Eiendomsregisteret) og Norges Eiendommer. Du finner også prislisten for disse produktene i Prisliste Eiendomsregisteret.
Prisene på Infoland varierer avhengig av hva som blir kjøpt og hvem som er leverandør. For å se prisen på et gitt produkt Klikk på Produktsøk under Produktkatalogen. Hent opp aktuell kommune, klikk Vis produkter.


Spørsmål:

Hva koster det å ha tilgang til www.infoland.no?

Svar:

Et administrasjonsgebyr på NOK 600,- faktureres én gang pr. år, første gang ved avtaleinngåelse og senere hver januar hvert år.

For avtaler som er inngått mellom 1.januar og 30.juni, faktureres fullt administrasjonsgebyr første år, mens for avtaler inngått i perioden 1.juli – 31.desember faktureres halvt administrasjonsgebyr første år.

For Ambita Infolandprodukter (f.eks kommunalinformasjon) og Eiendomsregisteret, betaler du etter hvor mye du har brukt tilgangen.  Du blir derfor fakturert etterskuddsvis én gang per måned for de bestillinger/søk man har foretatt. Du får ingen kostnader utover dette. Tilgang til Norges Eiendommer er på en annen side en abonnementsløsning. Du blir derfor fakturert en fast årlig abonnementspris. Man kan da benytte produktet så mye man ønsker internt i bedriften uten å bli ekstra belastet.


Spørsmål:

Jeg forstår ikke fakturaen jeg har fått?

Svar:

Gå til Kundeservice, og klikk deretter på Fakturaspesifikasjon. Skriv så inn fakturanummeret (Nummer) og fakturaspesifikasjon (Spesifikasjon), som står på fakturaen. Velg deretter hvordan informasjonen skal sorteres, og klikk Send. Du får da opp en detaljert spesifikasjon på hva som er bestilt når og av hvem.
En annen måte å komme frem til fakturaspesifikasjonen på er å gå inn på infoland.no/faktura i adressefeltet ditt.

NB! Du behøver ikke være innlogget bruker for å hente denne spesifikasjonen.

Kart/Bestilling av kart


Spørsmål:

Kartet fungerer ikke. Hva gjør jeg?

Svar:

Lukk alle nettleservinduer du har åpne og prøv igjen. Det er viktig at alle er lukket for å få en ny brukersesjon.


Spørsmål:

Jeg får ikke åpnet kartfilene. Hva gjør jeg?

Svar:

Filene er zippet. En mulig årsak til problemet kan være at du har for gammel winzip versjon. Oppgrader i dette tilfelle til nyere versjon.


Spørsmål:

Jeg benytter MAC og har problemer med å få gjennomført kartbestilling. Hva gjør jeg?

Svar:

Hvis du benytter nettleseren Safari, oppstår dette problemet. Bytt til nettleser Firefox, eventuelt Opera.

 

Ambita AS – Henrik Ibsensgate 100, Postboks 2923 Solli Oslo. Kontakt: 24 13 35 00 / info@ambita.com