Bli kunde  |  Glemt brukernavn / passord
Produktkatalogen
Done
Min profil
Done
Om Ambita Infoland

Under denne fanen har vi samlet generell informasjon om forhold knyttet til handelsportalen Ambita Infoland; åpningstider, nyheter, historikk og rettighetsforhold.

Om Ambita Infoland

Dette er Ambita Infoland

Ambita Infoland er en nasjonal formidlingskanal som gir enkel tilgang til:

  • Eiendomsregisteret EDR
  • Forvaltningsinformasjon fra kommuner, boligbyggelag, m.v.
  • Detaljerte kartdata, eiendomsprofiler m.v.

Åpningstider – Ambita Infoland

Handelsportalen er åpen mandag – fredag kl 07:00 – kl 00:00, utover dette vil tjenesten være tilgjengelig så sant det ikke gjøres nødvendig systemvedlikehold.

Landsdekkende formidlingskanal

Ambita Infoland er nasjonal formidlingskanal for eiendoms- og geografisk informasjon i Norge. Handelsportalen Ambita Infoland gir tilgang på oppdaterte opplysninger innen eiendom, kart-, vei- og plandata, samt foto i Norge.

Tilgang til andre applikasjoner

Via handelsportalen Ambita Infoland kan du også få tilgang til ulike tjenester avhengig av den autorisasjon du har – for eksempel Norges Eiendommer, EDR-direkte og Gammel grunnbok.

 

Ambita AS – Henrik Ibsensgate 100, Postboks 2923 Solli Oslo. Kontakt: 24 13 35 00 / info@ambita.com