Bli kunde  |  Glemt brukernavn / passord
Partnere
Done
Produktkatalogen
Done
Min profil
Done
Partnere

Våre partnere er blant annet flesteparten av landets kommuner, boligbyggelag og e- verk. Disse formidler sine informasjonsprodukter via Ambita Infoland, og vi formidler dem videre til kundene våre.

I tillegg har flere kunder integrert deler av Ambita Infoland inn i egne systemløsninger.

Om våre partnere

For at vi skal kunne tilby kundene våre en god og effektiv markedsplass for kjøp av eiendomsinformasjon, kartdata og plandata, har vi inngått en rekke sentrale partneravtaler med ulike informasjonsformidlere.

Vår rolle knyttet til våre partnere er todelt:

  • Vi skal formidle informasjonsprodukter og tjenester til det kommersielle markedet på vegne av disse. Partnerne våre er dataeiere, og omtales  ofte som leverandører. Disse er for eksempel kommuner, boligbyggelag og e-verk.
  • Vi skal utvikle og drifte en standardisert avgivelse av informasjonstjenester til næringslivet; våre kunder. Dette innebærer integrerte systemløsninger for tilgang til oppdatert eiendomsinformasjon, skreddersydd til ulike bransjer.

 

Samarbeidspartnere

En god dialog med våre samarbeidspartnere, er avgjørende for vår virksomhet.


Ambita AS – Henrik Ibsensgate 100, Postboks 2923 Solli Oslo. Kontakt: 24 13 35 00 / info@ambita.com