Bli kunde  |  Glemt brukernavn / passord
Produktinformasjon
Done
Produktkatalogen
Done
Min profil
Done
Produktinformasjon
Her er våre produkter og tjenester fordelt under fem hovedkategorier: Eiendoms-, Plan-, Kart-, Veg- og Fotoprodukter. Ønsker du produktoversikt inndelt etter kommune, se "Produktkatalogen" i venstremeny. Her finner du også andre kriterier å søke etter. Alle informasjonsproduktene er priset inklusive merverdiavgift.
Produktinformasjon
Eiendom1

Våre eiendomsprodukter er tuftet på historisk, komprimert og oppdatert informasjon fra Grunnboka, Matrikkelen og Tinglysningsmyndigheten. Våre eiendomsprodukter er dermed basert på den mest oppdaterte, omfattende og helhetlige eiendomsinformasjonen i Norge. Produktene kan kjøpes gjennom vår formidlingstjeneste Ambita Infoland. Dette gjelder … Les videre

Plan

Gjennom Ambita Infoland blir overordnede forvaltningsinformasjon som for eksempel arealplaner, kommuneplaner og reguleringsplaner fra de fleste kommuner gjort tilgjengelige. Dette kalles kommunal planinformasjon, som er et samlingsbegrep for plantypene under.  Alle planene er relevante i forbindelse med eiendomsomsetning, taksering, bygg- … Les videre

Situasjonskart

Ambita Infoland gir tilgang til både nasjonale og kommunale kart i Norge i alle målestokker. Kommunal kartinformasjon Ambita samarbeider med nesten alle kommuner i Norge. Så ved å gjøre kartsøk i Ambita Infoland, kan man motta kartdata fra kommunene når … Les videre

Veg

Ambita Infoland gir deg tilgang til vegdatabaser med både kommunale og nasjonale vegdata. Her kan du finne informasjon om vegtype og egenskaper knyttet til vegens geometri. Kommunale vegdata Både en stor andel kommuner og Geovekst selger vegproduktene sine gjennom Ambita Infoland, … Les videre

skraafoto

Våre fotoprodukter består av et utvalg ortofoto (vertikalfoto) og skråfoto. På grunn av det brede bruksområdet for foto produkter, har vi kunder fra alle våre bransjegrupper. Ortofoto Et ortofoto er et fotografi tatt fra fly eller satellitt. Bildet har samme … Les videre

Ambita AS – Henrik Ibsensgate 100, Postboks 2923 Solli Oslo. Kontakt: 24 13 35 00 / info@ambita.com