Bli kunde  |  Glemt brukernavn / passord
Produktkatalogen
Done
Min profil
Done
Produkt- og tjenesteinformasjon

Informasjon om våre produkter og tjenester er delt inn i 5 hovekategorier. Eiendom, plan, kart, veg og foto. For produktoversikt pr. kommune, gå til "Produktkatalogen" i venstremeny, og prøv ut våre ulike søkemuligheter.
Alle informasjonsproduktene er priset inklusive merverdiavgift.

Gammel Grunnbok

Hva er Gammel Grunnbok?

Gammel Grunnbok er scannede kopier av de gamle manuelle grunnboksarkene som ble ført av domstolene før Elektronisk Grunnbok ble etablert.

Mellom 1.november 1988 og 1.mars 1993 gikk oppdateringen av Grunnboken fra manuell til elektronisk føring. Arkene i Gammel Grunnbok viser status helt frem til dagen domstolen begynte med elektronisk grunnboksføring.

Arkene inneholder derfor historisk eiendomsinformasjon, helt tilbake til de aller første førte dokumentene i Grunnboken. De manuelle grunnboksarkene ble omskrevet i 1935 i forbindelse med innføring av en ny tinglysingslov, og dokumenter som var gyldige på det tidspunktet inngår også i de scannede kopiene.

Gammel Grunnboks formål

Gammel Grunnbok brukes til å finne frem til gamle grunnboksføringer, samt nøkkelinformasjon til å fremskaffe pantebokskopier. For å hente kopier fra de gamle tinglysingsdokumentene i Digitalarkivet, trenger du pantebokshenvisning for å lettere finne frem.

Her finner du link til Arkivverket for å kunne se eller printe ut gamle dokumenter i panteboken.

Begrensninger i Gammel Grunnbok

Gammel Grunnbok tar ikke hensyn til endring i kommunenummer ved kommunesammenslåinger, så det må søkes med den matrikkelen som var gyldig på tidspunktet omleggingen skjedde. Det har heller ikke vært teknisk mulig å scanne alle arkene med tilfredsstillende kvalitet, så i noen tilfeller må brukeren ta kontakt med Statens kartverk, Tinglysingen, telefon 32 11 88 00.

 

 

Gammelt Grunnboksark

Eksempel på gammelt grunnboksark


Relatert informasjon
Ambita AS – Henrik Ibsensgate 100, Postboks 2923 Solli Oslo. Kontakt: 24 13 35 00 / info@ambita.com