Den første versjonen av nye Ambita Infoland er laget med utgangspunkt i å forenkle søk og kjøpsprosessen for våre kunder, og inneholder både nye produkter og fornyet funksjonalitet.
Søk Eiendom
Kommune/poststed
 

Matrikkel
Knr
Gnr
Bnr
Fnr
Snr
Min referanse
 
Produktliste
Kommune/poststed
Adresse
Min referanse
 
 
Done
Produktliste

Historisk utskrift grunnbok, fast eiendom

1Valgt objekt

Matrikkel ////

2Konfigurer produktet
Ingen ytterligere konfigurering nødvendig
3Legg i handlekurv
Alle felter som er uthevet må fylles ut. Før musepekeren over inntastingsfeltet for mer informasjon.

Kr.

48,00

Produktbeskrivelse

WE11123000 Historisk utskrift grunnbok, fast eiendom

Leveringstid maks.   3 dag(er)
Leveringsmåte Post

Bruksområde:
Utskrift over alle historiske dokumenter som har vært tinglyst på en eiendom. Viktig ved dokumentasjon for hva som har vært registrert på en eiendom, f. eks. tidligere eiere.
Kan være viktig ved taksering og salg av eiendom.

Beskrivelse av produktet:
Bestillingsfunksjon for historisk utskrift fra Grunnboken. Utskriften gir oversikt over alle tidligere tinglyste dokumenter på en eiendom og viser når dokumenter er blitt slettet. Dette er dokumenter som er blitt slettet etter at eiendommen ble konvertert over til Elektronisk Grunnbok.
For å få fullstendig oversikt over historikk på en eiendom, må kopi av skannet Gammel Grunnbok hentes ut.
Utskriften er delt inn i
• Hjemmelsopplysninger
• Pengeheftelser med leieavtaler/festeavtaler
• Servitutter
• Grunndata
Utskriften sendes i posten fra Tinglysingsmyndigheten.

Søkekriterier:
Kommunenr / Gårdsnr / Bruksnr / Festenr / Seksjonsnr
I tillegg må det registreres firmanavn, adresse og saksbehandler for hvor utskriften skal sendes.

Svar fra EDR:
Kvittering på bestilling, inneholdende bestillingsnummer.

Leverandør

Ambita as
Telefon24133500

Done
Ambita AS – Henrik Ibsensgate 100, Postboks 2923 Solli Oslo. Kontakt: 24 13 35 00 / info@ambita.com