Søk Eiendom
Kommune/poststed
 

Matrikkel
Knr
Gnr
Bnr
Fnr
Snr
Min referanse
 
Produktliste
Kommune/poststed
Adresse
Min referanse
 
 
Done
Produktliste

Elektronisk utskrift matrikkel, teknisk informasjon fast eiendom

1Valgt objekt

Matrikkel ////

Adresse:


2Konfigurer produktet
Ingen ytterligere konfigurering nødvendig
3Legg i handlekurv
Alle felter som er uthevet må fylles ut. Før musepekeren over inntastingsfeltet for mer informasjon.

Kr.

163,00

Produktbeskrivelse

WE21124000 Elektronisk utskrift matrikkel, teknisk informasjon fast eiendom

Leveringstid maks.   1 dag(er)
Leveringsmåte Elektronisk

Bruksområde:
Matrikkelutskriften gir oversikt over all teknisk informasjon som er registrert på en eiendom. Utskriften har sammenstilt flere informasjonselementer fra Matrikkelen og samlet dette på en oversiktlig måte slik at utskriften fint kan inngå som et eget dokument i et salgs-/ takseringsprospekt. Koordinater for eiendomsgrenser inngår ikke i produktet.
Benyttes ved salg og taksering av eiendommer.

Beskrivelse av produktet:
Bestillingsfunksjon for utskrift fra Matrikkelen. Utskriften kan bestilles hele døgnet og leveres umiddelbart som et pdf-dokument sendt via epost.

Utskriften gir oversikt over teknisk informasjon på eiendommen.
Utskriften er delt inn i
o Matrikkelenhetens registerbetegnelse og adresse
o Grunnareal mv – Matrikkelopplysninger
o Ikke tinglyste eierforhold
o Kulturminner
o Grunnforurensing
o Klage på vedtak i Matrikkelen
o Forretninger
o Bebyggelsens arealer mv., antall boenheter
o Opplysninger om boliger/bruksenheter
o Bygningsopplysninger
o Etasjeopplysninger
o Kulturminner

Søkekriterier:
Kommunenr / Gårdsnr / Bruksnr / Festenr / Seksjonsnr

Svar fra EDR:
Kvittering på bestilling, inneholdende bestillingsnummer.

Se også:   Matrikkelutskrift eksempel 

Leverandør

Ambita as
Telefon24133500

Done
Ambita AS – Henrik Ibsensgate 100, Postboks 2923 Solli Oslo. Kontakt: 24 13 35 00 / info@ambita.com