Den første versjonen av nye Ambita Infoland er laget med utgangspunkt i å forenkle søk og kjøpsprosessen for våre kunder, og inneholder både nye produkter og fornyet funksjonalitet.
wordpressPagePortlet
Om tjenesten

Om tjenesten

Ambita Infoland Servicetorg er en nettbutikk hvor kommunen legger ut varer og tjenester innen området eiendomsinformasjon, kart- og plandata som ønskes distribuert fra egne hjemmesider. Produktbeskrivelsene finner du ved å trykke på varenummeret for det enkelte produkt i Produktkatalogen.

Henvendelser

Henvendelser om produktenes innhold rettes til kommunen. Henvendelser om selve tjenesten og tekniske spørsmål rettes til Ambita AS pr. e-post support@ambita.com eller pr. telefon 24 13 35 50.

Tjenesten er åpen for alle

Tjenesten er åpen for alle, og tilrettelagt for betaling ved hjelp av kredittkort. Dersom du er en frekvent bruker og ønsker en kundeavtale, kan du rette en henvendelse til support@ambita.com

Tjenesten har fire hovedfunksjoner

Tjenesten leveres av Ambita AS og har fire hovedfunksjoner:

  • Bestilling
  • Levering
  • Ordrebehandling
  • Betaling

Bestilling

Bestillingene behandles på to forskjellige måter, avhengig av hvordan informasjonen er lagret i kommunen.

  • Automatisk levering: Disse bestillingene sendes direkte til det EDB-systemet hvor informasjonen er lagret, f.eks. kommunens kartsystem. Dette systemet produserer leveransen og leverer resultatet automatisk gjennom Ambita Infoland sine logistikkfunksjoner. Normal leveransetid er 1 – 60 minutter, avhengig av systemløsning.
  • Manuell levering: Dette omfatter informasjon som er lagret i manuelle arkiver eller hvor det er behov for en manuell behandling før levering. Disse bestillingene sendes direkte til den den ansvarlige saksbehandler som produserer produktet og leverer resultatet gjennom Ambita Infoland sine logistikkfunksjoner. Leveringstiden er normalt 1-3 dager.

Levering

Du får alltid melding pr. e-post når produktet er levert. Du kan da logge deg inn i ordrelisten i Ambita Infoland Servicetorg og laste ned produktet. Enkelte leveranser er av en slik art at de sendes i posten. Du blir da varslet på epost når leveransen er levert til posten.

Hvis bestillingen ikke kan effektueres blir ordren annulert og betalingsreservasjonen automatisk opphevet. Hvis leveringsfristen overskrides med 1 dag reduseres beløpet med 25%, 2 dager med 50% og tre dager 100%. Postens leveringstid kommer i tillegg til den leveringstiden kommunen garanterer.

Ordrebehandling

Når du logger deg på gir ordrelisten deg full oversikt over status, ikke behandlet, under arbeid, levert/annulert. Her laster du også ned alle produkter som er levert elektronisk.

Betaling

Betaling skjer ved hjelp av kredittkort for direktekunder, og ved månedlig, etterskuddsvis fakturering for avtalekunder.

Priser

Alle priser er oppgitt inkl. merverdiavgift.

Rettigheter

Du har rett til å bruke produktene til eget bruk. De kan ikke videreformidles til andre eller utnyttes kommersielt på annen måte. Leveringsbetingelsene må aksepteres før bestillingen kan gjennomføres.

 

Øye og tastatur

Done
Ambita AS – Henrik Ibsensgate 100, Postboks 2923 Solli Oslo. Kontakt: 24 13 35 00 / info@ambita.com